Acción Social

Xuntos Actúa ca cidadanía do común, ca xente galega, na reivindicación dos nosos dereitos.